Dijk

Als u vorig jaar bij ons langs kwam dan was het al duidelijk. De waterschappen zijn bezig met de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam.
Het zwembadterrein zelf is onveranderd.

IJsselmeerdijk ten noorden afgesloten
Tussen Etersheim en Warder is de IJsselmeerdijk afgesloten. Hou hier rekening mee.
Klik hier voor de volledige brief van de Alliantie Markermeerdijken

Werkverkeer
Net achter de dijk, voor de poort, is er mogelijk werkverkeer.
Doorgaans wordt er op onze locatie wel voorzichtig gereden en staan er waarschuwingsbordjes voor de voetgangers naar en van het zwembad.
Mocht het vanwege de zwembaddrukte en veiligheid nodig zijn om toch iets extra te doen dan is de Alliantie bereid om verkeersregelaars in te zetten.