Categorie: Mededeling

Dijk

De waterschappen zijn bezig met de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam. Het zwembadterrein zelf is onveranderd. WerkverkeerNet achter de dijk, voor de poort, is er mogelijk werkverkeer. Doorgaans wordt er op onze locatie wel voorzichtig gereden en staan er waarschuwingsbordjes voor de voetgangers naar en van het zwembad.Mocht het vanwege de zwembaddrukte en veiligheid nodig …

Lees verder