Situatie gewijzigd

Door het hoge water in het Markermeer is het Warder Zwembad overstroomd.
We verwachten veel schade en veel werk om het weer goed te krijgen voor komend seizoen in 2024.

Helpt u ons de pijn te verzachten?
Alvast hartelijk bedankt.

Ga naar: https://www.doneeractie.nl/steun-het-warder-zwembad/-86446 of:

Scan en doneer

Doneer-actie overstroming Zwembad Warder

Dijk

De waterschappen zijn bezig met de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam.
Het zwembadterrein zelf is onveranderd.

Werkverkeer
Net achter de dijk, voor de poort, is er mogelijk werkverkeer.
Doorgaans wordt er op onze locatie wel voorzichtig gereden en staan er waarschuwingsbordjes voor de voetgangers naar en van het zwembad.
Mocht het vanwege de zwembaddrukte en veiligheid nodig zijn om toch iets extra te doen dan is de Alliantie bereid om verkeersregelaars in te zetten.